• flat Դժգոհել

Ռուսական գահակալները և նրանց գահակալման տարեթվերը

Ռուսական գահակալները և նրանց գահակալման տարեթվերը

Ռուսաստանն իր պատմության ընթացքում մինչև 1917 թ. Փետրվարյան հեղափոխությունը ունեցել է 54 գահակալ, որոնք սկզբում կրում էին «ցար», իսկ Պյոտր Մեծից սկսած՝ նաև «կայսր» տիտղոսը: Այս ողջ ընթացքում Ռուսաստանում գահակալել են երկու՝ Ռյուրիկովիչների և Ռոմանովների արքայատոհմերի ներկայացուցիչները, եթե չհաշվենք Ռուսաստանի «Խառնակ ժամանակաշրջանում գահակալած» 4 ապօրինի գահակալներին: 

 

ՌՅՈՒՐԻԿՈՎԻՉՆԵՐԻ ԴԻՆԱՍՏԻԱ (860–1598 ԹԹ.)

 

 1. 860–879 թթ. Ռյուրիկ
 2. 879–911 թթ. Օլեգ
 3. 911–945 թթ. Իգոր
 4. 945–964 թթ. Օլգա
 5. 964–972 թթ. Սվյատոսլավ
 6. 972–980 թթ. Յարոպոլկ
 7. 980–1015 թթ. Վլադիմիր
 8. 1015–1019 թթ. Սվյապոլկ
 9. 1019–1054 թթ. Յարոսլավ Իմաստուն
 10. 1054–1077 թթ. Իզլասլյավ
 11. 1078–1093 թթ. Վսեվոլոդ
 12. 1093–1113 թթ. Սվյատոպոլկ
 13. 1113–1125 թթ. Վլադիմիր Մոնոմախ
 14. 1125–1132 թթ. Մսպիսլավ
 15. 1132–1157 թթ. Յուրի Գոլգորուկի
 16. 1157–1174 թթ. Անդրեյ Գոլգորուկի
 17. 1176–1212 թթ. Վսեվոլոդ Մեծ հույն
 18. 1212–1238 թթ. Յուրի II
 19. 1238–1263 թթ. Ալեքսանդր Նևսկի
 20. 1263–1276 թթ. Դմիտրի
 21. 1276–1303 թթ. Դանիլ
 22. 1303–1340 թթ. Իվան Կալիտա
 23. 1340–1353 թթ. Սեմեոն Գորդի
 24. 1353–1359 թթ. Իվան II
 25. 1359–1389 թթ. Դմիտրի Դանսկոյ
 26. 1389–1425 թթ. Վասիլի I
 27. 1425–1462 թթ. Վասիլի II
 28. 1462–1505 թթ. Իվան III
 29. 1505–1533 թթ.Վասիլի III
 30. 1533–1538 թթ. Ելենա Գլինսկայա
 31. 1538–1546 թթ. Բոյարական ընտանիքների կառավարման շրջան
 32. 1546–1584 թթ. Իվան IV Ահեղ
 33. 1584–1598 թթ. Ֆեոդոր
 

ԽԱՌՆԱԿ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ (1598–1613 ԹԹ.)

 

 1. 1598–1605 թթ. Բորիս Գոդունով
 2. 1605–1606 թթ. Կեղծ Դմիտրի I
 3. 1606–1610 թթ. Վասիլի Շույսկի
 4. 1610–1613 թթ. Վլադիսլավ
 

ՌՈՄԱՆՈՎՆԵՐԻ ԴԻՆԱՍՏԻԱ (1613–1917 ԹԹ.)

 

 1. 1613–1645 թթ. Միխայիլ Ռոմանով
 2. 1645–1676 թթ. Ալեքսեյ Միխայլով
 3. 1676–1682 թթ. Ֆեոդոր Ալեքսեևիչ
 4. 1682–1696 թթ. Իվան I
 5. 1696–1725 թթ. Պյոտր I Մեծ
 6. 1725–1727 թթ. Եկատերինա I
 7. 1727–1730 թթ. Պյոտր II
 8. 1730–1740 թթ. Աննա Իվանովնա
 9. 1741–1761 թթ. Ելիզավետա Պետրովնա
 10. 1761–1762 թթ. Պյոտր III
 11. 1762–1796 թթ. Եկատերինա II Մեծ
 12. 1796–1801 թթ. Պավել I
 13. 1801–1825 թթ. Ալեքսանդր I
 14. 1825–1855 թթ. Նիկոլայ I
 15. 1855–1881 թթ. Ալեքսանդր II
 16. 1881–1894 թթ. Ալեքսանդր III
 17. 1894–1917 թթ. Նիկոլայ II

 

Մեկնաբանություն


Նմանատիպ