• flat Դժգոհել

77 ժամանակակից հայ գրողներ

77 ժամանակակից հայ գրողներ

Ընթերցող հայ հասարակության մեջ կա մի զանգված, որն ինչ-ինչ պատճառներով ծանոթ չի կամ գրեթե ծանոթ չի ժամանակակից հայ գրականությունը: Սույն հրապարակումով ցանկանում ենք ևս մեկ անգամ ընթերցող հասարակության ուշադրությունը հրավիրել հայ ժամանակակից գրողների վրա:

 

 1. Աղաբաբյան Աշոտ (1959–20… թթ.)
 2. Անտաշյան Կարեն (1983–20… թթ.)
 3. Ավագյան Նարինե (1976–20… թթ.)
 4. Ավդալյան Աշոտ (1948–1985 թթ.)
 5. Արշակյան Մհեր (1972–20… թթ.)
 6. Արշունեցի Սոնա (1947–20… թթ.)
 7. Բաբախանյան Հենրիկ (1941–1999 թթ.)
 8. Բալայան Զորի (1935–20… թթ.)
 9. Բեգլարյան Իլյիչ (1937–2019 թթ.)
 10. Գաբրիելյան Գուրգեն (1927–2005 թթ.)
 11. Գալոյան Սերգեյ (1949–2015 թթ.)
 12. Գյումրյան Արշակ (1932–20… թթ.)
 13. Գրիգորյան Հովհաննես (1945–2013 թթ.)
 14. Գրիգորյան Սասուն (1937–2016 թթ.)
 15. Գրիգորյան Վահագն (1942–20… թթ.)
 16. Գրիգորյան Վարդան (1950–1989 թթ.)
 17. Դավոյան Ռազմիկ (1940–20… թթ.)
 18. Դուրյան Լյուդվիգ (1933–2010 թթ.)
 19. Դևրիկյան Գևորգ (1937–1996 թթ.)
 20. Զեյթունցյան Պերճ (1938–2017 թթ.)
 21. Զուլոյան Սամվել (1956–2000 թթ.)
 22. Էդոյան Հենրիկ (1940–20… թթ.)
 23. Թամրազյան Հրաչյա (1953–2016 թթ.)
 24. Թորոսյան Վալտեր (1936–2011 թթ.)
 25. Իսրայելյան Վրեժ (1949–2013 թթ.)
 26. Խալափյան Զորայր (1933–2008 թթ.)
 27. Խանջյան Գուրգեն (1950–20… թթ.)
 28. Խաչատրյան Հայկ (1926–2001 թթ.)
 29. Խեչոյան Լևոն (1956–2014 թթ.)
 30. Խոդիկյան Կարինե (1957–20… թթ.)
 31. Խրախունի Զարեհ (1926–2015 թթ.)
 32. Կարայան Ռոբերտ (1934–2015 թթ.)
 33. Կոստանդյան Էդգար (198...–20... թթ.)
 34. Հակոբյան Կոմիտաս (1972–1994 թթ.)
 35. Համբարձումյան Արտակ (1969–20... թթ.)
 36. Հարենց Էդուարդ (1981–20... թթ.)
 37. Հարությունյան Արտեմ (1945–20... թթ.)
 38. Հարությունյան Վլադիմիր (1931–2000 թթ.)
 39. Հովհաննես Դավիթ (1945–2016 թթ.)
 40. Հովսեփյան Բաղիշ (1922–2004 թթ.)
 41. Հովսեփյան Դավիթ (1971–1989 թթ.)
 42. Հովսեփյան Ռուբեն (1939–2016 թթ.)
 43. Հուսիկ Արա (1967–20… թթ.)
 44. Մամյան Իգնատ (1947–2008 թթ.)
 45. Մարտիկյան Գոհար (1945–20... թթ.)
 46. Մելիքյան Ջոնիկ (1938–20… թթ.)
 47. Մելքոնյան Հովհաննես (1937–2009 թթ.)
 48. Միլիտոնյան Էդվարդ (1952–20… թթ.)
 49. Մինասյան Աղվան (1970–1993 թթ.)
 50. Միրիջանյան Լևոն (1933–2004 թթ.)
 51. Մովսես Հակոբ (1952–20… թթ.)
 52. Մուրադյան Սուրեն (1930–20… թթ.)
 53. Շիրազ Սիփան (1967–1997 թթ.)
 54. Ոսկանյան Վարուժան (1958–20… թթ.)
 55. Չիլոյան Սլավիկ (1940–1975 թթ.)
 56. Պաչյան Արամ (1983–20… թթ.)
 57. Պետրոսյան Ալվարդ (1946–20… թթ.)
 58. Պետրոսյան Աննա (1935–2017 թթ.)
 59. Պողոսյան Անուշավան (1937–20… թթ.)
 60. Պողոսյան Վահե (1944–2010 թթ.)
 61. Ջանիկյան Գրիգոր (1944–20… թթ.)
 62. Սահակյան Արամայիս (1936–2013 թթ.)
 63. Սահակյան Յուրի (1937–2019 թթ.)
 64. Սահակյան Ռաֆայել (1936–20… թթ.)
 65. Սանթրյան Վանիկ (1935–2017 թթ.)
 66. Սարգսյան Վազգեն (1959–1999 թթ.)
 67. Սարիբեկյան Հրաչյա (1979–20... թթ.)
 68. Սիմոնյան Կարեն (1936–2018 թթ.)
 69. Սիրադեղյան Վանո (1946–20… թթ.)
 70. Սողոմոնյան Լևոն (1930–2012 թթ.)
 71. Վարդանյան Կարո (1972–20... թթ.)
 72. Վարդանյան Սասուն (1942–20… թթ.)
 73. Վարդանյան Վահան (1962–2013 թթ.)
 74. Տեր–Գուլանյան Մերուժան (1948–20… թթ.)
 75. Քալանթարյան Արտաշես (1931–1991 թթ.)
 76. Օվյան Վազգեն (1932–1987 թթ.)
 77. Օվյան Վարդգես (1959–20… թթ.)

 

Վերջում նշենք, որ սույն ցուցակն ամենևին էլ ամբողջական չէ և ոչ էլ հավակնում է ամբողջական լինելուն:

Մեկնաբանություն


Նմանատիպ