• flat Դժգոհել

Ի՞նչ որոշում է ընդունվել կոմունալ վճարումների վերաբերյալ

Ի՞նչ որոշում է ընդունվել կոմունալ վճարումների վերաբերյալ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը արտակարգ դրության ստեղծած իրավիճակը ճանաչել է կոմունալ վճարումներին խոչընդոտող ֆորս մաժոր։ Նման պայմաններում մատակարար ընկերությունները, համաձայն սպառողների հետ կնքված պայմանագրերի, իրավասու չեն բնակիչ-բաժանորդների կողմից վճարման պարտավորության չկատարման դեպքում դադարեցնելու վերջիններիս էլեկտրամատակարարումը, գազամատակարարումը և խմելու ջրի մատակարարումը: Միաժամանակ, վերը նշվածը չի ազատում բնակիչ-բաժանորդներին իրենց մատակարարված էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի դիմաց վճարման պարտավորության կատարումից։

Մեկնաբանություն


Նմանատիպ