Գաղտնիության քաղաքականություն

Newinfo լրատվական հարթակի գաղտնիության քաղաքականությունը․

Այս կանոնները վերաբերվում են  Newinfo.am դոմեյնի ներքո գործող ռեսուրսներին, որոնք միասին հիշատակման դեպքում հետայսու կարող են անվանվել Newinfo.

 

Newinfo լրատվական հարթակն օգտագործելով դուք ընդունում եք սույն պայմանները․

 

Լրագրողների, ընթերցողների, թարգմանիչների և այլ օգտատերերի կողմից Newinfo լրատվական հարթակին տրամադրված ցանկացած տեղեկատվություն պաշտպանված է ՀՀ օրենսդրությամբ և միջազգային կոնվենցիաններով սահմանված կարգով և ենթակա չէ տրամադրման այլ անձանց կամ կազմակերպությունների։

 

Պայմանավորված հարթակի գործունեության ոլորտով՝ օգտատիրոջ անձը նույնականացնող կամ անձնական որևէ տվյալ կարող է հարթակի կողմից տրամադրվել բացառապես իրավասու դատարանի կողից կայացված որոշման հիման վրա այն պարագայում, երբ դատական հայց է ներկայացվել տվյալ անձի դեմ՝ իրավունքի խախտումը վերացնելու կամ պատճառված վնասները հատուցելու պահանջով կամ քննվում է տվյալ անձի հետ կապված քրեական գործ, որով այն անձը, ում տվյալների տրամադրումը խնդրարկվում է, հանդիսանում է կասկածյալ, մեղադրյալ,ամբաստանյալ, տուժող, քաղաքացիական հայցվոր կամ քաղաքացիական պատասխանող։ Ընդորում, տվյալ խախտումը պետք է առաջացված լինի հարթակում իրականացրած գործունեության արդյունքում։

Հարթակն իրավունք ունի լրագրողներից, վլոգերներից և թարգմանիչներից, ովքեր ցանկություն են հայտնում հարթակում իրականացնել լրագրողական, վլոգերային կամ թարգմանչական գործառույթներ, իրավունք ունի վերցնել անձի․

 • անունը, ազգանունը
 • բնակության կամ գործունեության վայրը՝ երկիրը, մարզը, քաղաքը,
 • սեռը,
 • լեզուների իմացության վերաբերյալ տեղեկություն,
 • վճարումների հետ կապված անհրաժեշտ տվյալներ,
 • էլեկտրոնային հասցեն,
 • հեռախոսահամարը,
 • անձնագրային տվյալները,
 • այլ անհատականացնող տվյալներ

Հարթակն իրավունք ունի բոլոր օգտատերերից (բացի լրագրողներից, վլոգերներից և թարգմանիչներից) վերցնել անձի․

 • անունը, ազգանունը
 • բնակության և գործունեության վայրը՝ երկիրը, մարզը, քաղաքը,
 • սեռը,
 • էլեկտրոնային հասցեն,
 • հեռախոսահամարը,
 • նախասիրությունները
 • այլ անհատականացնող տվյալներ

Գաղտնաբառերը պահպանվում են հատուկ գաղտնագրման գոդերի միջոցով․

 

Վերոնշյալ անձնական տվյալները կարող են հարթակի կողմից օգտագործվել հետևյալ նպատակներով․

Օգտատիրոջը․

 • Ցույց տալ նրա տարածաշրջանի վերաբերյալ հոդվածներ,
 • Ցույց տալ նրա տարիքին և սեռին համապատասխան հոդվածներ,
 • Ցույց տալ նրա նախասիրություններին համապատասխան հոդվածներ,
 • Առաջարկել լրատվական հարթակում հետևել իր բնակության վայրում գործունեություն իրականացնող լրագրողներին,
 • Առաջարկել լարատվական հարթակում հետևել իր բնակության վայրում առկա արդի թեմաների,
 • Ցույց տալ հնարավորինս թիրախային և պիտանի գովազդներ,
 • Առաջարկել լրատվական հարթակում հետևել հանրային մարդկանց, ովքեր նրան կհետաքրքրեն։

Լրագրողներին․

 • Պարտավորեցնել օգտվել հավաստի աղբյուրներից,
 • Պարտավորեցնել հրապարակել լրագրողական էթիկայի կանոններին համապատասխան հոդվածներ,
 • Խրախուսել հրապարակել գրագետ հոդվածներ,
 • Օգնել ձևավորել կայուն լսարան,
 • Հնարավորություն տալ իմանալ իր ընթերցողների տարիքը, սեռը, հետաքրքրասիրությունները, բնակության վայրը՝ երկիրը, մարզը, քաղաքը,
 • Հնարավորություն տալ հարցազրույցներ վերցնել հանրային անձանցից,
 • Հնարավորություն տալ համագործակցել այլ երկրներում և տարածաշրջաններում գործունեություն իրականացնող լրագրողների հետ, ովքեր գրանցված են լրատվական հարթակում,

 

Հարթակի գաղտնիության քաղաքականությունը ցանկացած պահի կարող է խմբագրվել։ Հարթակը պարտավորություն չի կրում գաղտնիության քաղաքականության փոփոխության դեպքում ծանուցել հարթակում գրանցված որևէ օգտատիրոջ։

 

Լրատվական հարթակի գործառույթները և հարթակից օգտվելու կանոնները սահմանված են ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՎ